منو

دانشگاه الكترونيكي

دانشگاه الكترونيكي:دانشگاه الكترونيكي
دانشگاه الكترونيكي

مساله آموزش و دانشگاه که سابقه اي طولاني در تاريخ بشر دارد، همزمان با ورود جهان به عصر اطلاعات، به صورت آموزش الکترونيکي و دانشگاه مجازي، نمود پيدا کرده است. اگرچه از مطرح شدن اين مفاهيم در جهان مدت زيادي نمي گذرد، فعاليت هاي زيادي در اين زمينه صورت گرفته است.در ايران نيز آموزش الکترونيکي روند رو به رشدي در پيش گرفته و بيش از گذشته مورد توجه متقاضيان تحصيل قرار گرفته و استقبال براي تحصيل در دانشگاه هاي مجازي يا الکترونيکي رو به افزايش است. با اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري کارشناسي ارشد، داوطلبان با مطالعه دفترچه انتخاب رشته ،نسبت به انتخاب رشته هاي تحصيلي مورد علاقه خود اقدام کردند و اکنون در انتظار اعلام نتايج نهايي کنکور هستند. در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسري کارشناسي ارشد، اسامي تعدادي از دانشگاههاي الکترونيکي هم ديده مي شد که با توجه به مزيت هاي منحصر به فرد تحصيل در اين گونه دانشگاه ها مورد استقبال قرار گرفته است.البته تحصيل در دانشگاه هاي مجازي در ايران بر خلاف ساير کشورهاي جهان از قدمت زيادي برخوردار نيست اما آنگونه که مديرکل دفتر گسترش آموزش عالي مي گويد استقبال از دانشگاه هاي مجازي در ايران روزبه روز در حال افزايش است.
مديرکل دفتر گسترش آموزش عالي در خصوص نحوه تدريس در دانشگاه هاي مجازي کشور گفت: شيوه ارايه دروس اينگونه است که مرکز آموزش مجازي داراي پايگاه اينترنتي بوده و دانشجو براي ورود به اين سامانه داراي کلمه شناسايي و رمز است.
برزويي با بيان اينکه اين پايگاه اينترنتي داراي بخش هاي مختلف خبررساني، مراجعه به استاد، سرفصل، کلاس و بسياري موارد الزامي ديگر است، تصريح کرد: در اين پايگاه به طور کامل مشخص شده که در اين ترم چه دروسي ارايه شده و چه تعداد دانشجو مشغول به تحصيل هستند. همچنين در اين سيستم الکترونيکي (سايت) مشخص شده که درسها، در چه روزهايي ارايه مي شود و استادان حل تمرين نيز در چه زماني حضور دارند.
وي تصريح کرد: در تحصيل به روش آموزش مجازي، برنامه هاي مشخصي براي حضور استاد و دانشجو در کلاس مجازي وجود دارد و براي ايجاد اين محيط مجازي از سامانه مديريت آموزشي LMS استفاده مي شود.
دبير شوراي گسترش آموزش عالي با بيان اينکه در آموزش مجازي دو نوع استاد وجود دارد، گفت: استاد اصلي دروس را به دانشجويان تدريس مي کند و استاد معاون نيز اشکالات دانشجويان را رفع کرده و به سوالات آنها پاسخ ميدهد، استاد اصلي فقط هنگام تدريس حضور دارد، اما حضور استادان حل تمرين به مراتب بيشتر از استادان اصلي است.
اما وضعيت آموزش الکترونيکي در ايران چگونه است؟ دکتر فرهاد وارث معاون فناوري و توليد موسسه آموزش عالي الکترونيکي نورطوبي به عنوان اولين و يکي از بزرگترين دانشگاه هاي مجازي در ايران که در هر دو مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد در تشريح وضعيت آموزش الکترونيکي در کشور مي گويد: دانشگاه هاي اينترنتي به ويژه براي افرادي که شاغل هستند و امکان حضور فيزيکي در کلاس هاي درسي دانشگاه را ندارند امکان مناسبي براي تحصيل فراهم مي سازد و به مثابه آموزش حين خدمت عمل مي کند.
وي تصريح کرد: اصولاروش تحصيل الکترونيکي و از راه دور براي دانشجوياني مناسب است که فعال هستند و پيگيري بيشتري براي کسب علم دارند. کساني که روحيه تحقيق و مطالعه در آنها قوي تر است در روش آموزش الکترونيکي موفق تر هستند و به همين دليل دانشجويان در حال تحصيل در اين دانشگاه ها بايد اين روحيه را در خود تقويت کنند تا به موفقيت بيشتري نايل شوند.
دکتر وارث با اشاره به توجه مناسب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به توسعه دانشگاه هاي مجازي گفت: خوشبختانه در سه چهار سال اخير با عنايت ويژه وزارت علوم و صدور مجوز براي ايجاد دانشگاه هاي مجازي خصوصي يا توسعه آموزش مجازي در دانشگاه هاي دولتي، زمينه براي جهش آموزش عالي الکترونيکي در ايران فراهم شده و بالطبع آموزش عالي الکترونيکي در ايران توسعه يافته است اما ما تقريبا يک دهه از کشورهايي همچون مالزي، هند و امارات در اين حوزه عقب هستيم و اين فاصله از لحاظ تکنولوژيک، بايد توسط فعالان اين عرصه جبران شود تا پس از جبران عقب ماندگي، بتوانيم همپاي آنها به فعاليت در حوزه آموزش الکترونيکي ادامه دهيم. البته من وضعيت آموزش الکترونيکي در ايران را با کشورهايي مثل آمريکا و ژاپن که پيشرفت خوبي دارند مقايسه نمي کنم اما اگر بتوانيم همپاي کشورهايي همچون مالزي و هند هم پيش برويم، قابل قبول است.
وي تصريح کرد: سرعت حرکت آموزش الکترونيک در ايران نشان مي دهد که اين هدف قابل دسترسي است چرا که برخلاف اغلب کشورهاي ياد شده همچون امارات که در آن عرضه بيش از تقاضا است ، در ايران تقاضا براي آموزش الکترونيکي بيش از عرضه است و پتانسيل مثبتي وجود دارد که به پيشرفت و توسعه آموزش الکترونيکي در کشور کمک مي کند و به همين دليل مي توانيم با سرعت بيشتري حرکت کنيم.
معاون فناوري و توليد موسسه آموزش عالي الکترونيکي نورطوبي ، لازمه اين پيشرفت را فراهم شدن زير ساخت ها دانست و گفت: اگر زير ساخت هاي ما به گونه اي باشد که کاربران در همه نقاط به راحتي با قيمت مناسب به اينترنت پرسرعت يا ADSL دسترسي داشته باشند توسعه آموزش الکترونيکي با سهولت بيشتري امکان پذير خواهد شد.
وي تصريح کرد: دولت بايد به سمت قانونگذاري و نظارت حرکت کند و اجرا را به صورت گسترده به بخش خصوصي واگذار کند تا با رفع انحصار دولتي در اجرا شاهد توسعه آموزش الکترونيکي در کشور باشيم. تجربه نشان داده که ما در کشور از نظر فرهنگي، مشکلي در ارتباط با آموزش الکترونيکي نداريم و اگر خدمتي ارائه شود که مورد نياز مردم و سودمند براي آنان باشد مردم از آن استفاده مي کنند.
دکتر وارث در ادامه به مقايسه آموزش عالي الکترونيکي در ايران با آموزش الکترونيکي در کشورهاي ديگر پرداخت و گفت: يکي از نمونه هاي خوب در اين زمينه آموزش مجازي در دانشگاه هاروارد است که آموزش از کتاب جدا شده و محيطي مجازي هم براي تحصيل و هم براي تجربه اندوزي ايجاد مي شود به عنوان مثال در حوزه مديريت، دانشجو در حين تحصيل به يک مدير مجازي تبديل مي شود تا در محيطي کاملا تعاملي، اشکالات خود را بشناسد و همراه با تجربه اندوزي تحصيل کند. دانشگاه هاي پيشرو در جهان در اين سطح هستند و حتي کشورهايي همچون هند و مالزي هم که ما خود را با آنها مقايسه مي کنيم به اين درجه نرسيده اند. ارزش Learning-E در چنين محيط هايي مشخص مي شود چرا که موجب مي شود دانشجو با تجربه اندوزي در حين تحصيل در هنگام کار در محيط واقعي اشتباهات کمتري داشته باشد يا اشتباه نداشته باشد. معاون فناوري و توليد موسسه نورطوبي ادامه داد: نيل به اين هدف نيازمند سرمايه گذاري کلان، فراهم شدن زير ساختها و تدوين قوانين حمايتي مناسب است تا بخش خصوصي در حوزه آموزش الکترونيکي فعالتر عمل کند.

تصویر مانيا شيراني
پاسخ: افزايش استقبال از دانشگاه هاي الکترونيکي در ايران
توسط مانيا شيراني - يکشنبه، 10 دي 1391، 07:35 ب.ظ
 

موفقیت آموزش مجازی در دروس نظری

در تحقیقی که به مدت دو سال در دانشگاههای انگلستان انجام شد به این نتیجه رسیدند که دانشگاه‌ی مجازی آنچنان که در آموزشهای نظری موفق است در عرصه آموزشهای عملی توفیقی ندارند.

همچنین بر اساس این تحقیق و بر خلاف انتظار، روش ارایه درس به درس در شیوه آموزش مجازی آهسته‌تر از دانشگاههای سنتی است.

همچنین بررسی در یکی از رشته‌های علوم انسانی مشخص کرد که استفاده از تکنولوژی کنفرانس ویدیویی سبب شد تا طرفین برگزاری کنفرانس از هزینه بالای آن شاکی شده و کار را ناتمام رها کنند.

آنچه در پی این پژوهش مورد توجه بیشتر قرار گرفت، هماهنگی لازم در تمام ابعاد آموزش مجازی برای انجام کار بود و در عمل بر خلاف نظریه باید یک نظام مدیریتی هماهنگ‌کننده بکار گرفته شود تا اهداف آموزشی را تامین کند.

کارشناسان معتقدند ارایه دروس نظری در دانشگاههای مجازی ایران می‌تواند بسیار موفق‌تر از دروس عملی باشد زیرا امکانات لازم برای ارایه دروس نظری محدود است و دانشجویان به راحتی با استفاده از یک فایل متنی می‌توانند به آن درس را فرا گیرند.

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات در این خصوص گفت: امروزه به رغم وجود فناوریهای جدید بحث عملی آموزش مجازی ضعیفتر از آموزش سنتی است زیرا در ایران آموزش درسهای عملی بطور کامل از طریق اینترنت انجام نمی‌شود.

مهندس بیدخانی افزود: در کشور ما اینترنت قابلیت استفاده برای آموزش دروس عملی را ندارد.

وی گفت: از دیگر مشکلات می‌توان به نبودن نیروی متخصص به معنای واقعی در کادر دانشگاههای مجازی اشاره کرد.

او افزود: یک مشکل بزرگ این است که وقتی یک تکنولوژی جدید وارد کشور می‌شود مسوولان نمی‌توانند به راحتی از آن مطابق با دیگر کشورها استفاده کنند.

این کارشناس ارشد فناوری اطلاعات گفت: اگر مسوولان یک تکنولوژی را وارد کشور می‌کنند باید به صورت تمام و کمال امکانات آن را فراهم کنند تا مشکلاتی گریبانگیر مصرف‌کنندگان نباشد.

وی همچنین افزود: در بعد فرهنگی، تاسیس دانشگاههای مجازی فرصتی برای معرفی دانشگاههای ایران، فرهنگ و زبان کشورمان است.

او بیان کرد: از نظر اقتصادی نیز دانشگاههای مجازی بین‌المللی در داخل کشور بخاطر موقعیت سیاسی و فرهنگی ایران می‌تواند موجب ارزآوری شوند، پولی که می‌توان از آن در تحقیق و یا توسعه دانشگاهها استفاده کرد.

وی گفت: از آنجا که تاسیس دانشگاه مجازی هزینه‌های کمتری نسبت به دانشگاه سنتی دار دانشگاه‌های مجازی بسیار مقرون به صرفه هستند.

او تاکید کرد: به رغم همه تنگناها و مشکلات موجود باید این نکته را در نظر داشت که دانشگاههای مجازی محل مناسبی برای گسترش، ظهور و بروز استعدادها، خلاقیت و نوآوری جوانان مشتاق علم است لذا تقویت این شیوه نوین آموزشی در قرن ‪ ،۲۱‬آن هم با نگاهی به جامعه اطلاعاتی دنیا در آینده نزدیک برای ایران امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید