منو

نمونه نقشه استراتژي

نمونه نقشه استراتژي:نمونه نقشه استراتژي
نمونه نقشه استراتژي

 

دو تصوير اول با كيفيتن و  از سايتي كه استاد تصديقي گفتن استخراج شدن

ويرايش شده خودم جهت هر گونه استفاده مجاز

http://www.balancedscorecards.com/common-questions/what-are-strategy-maps

نمونه نقشه استراتژي strategy mapنمونه نقشه استراتژي strategy map

نمونه نقشه استراتژي strategy map

نمونه نقشه استراتژي strategy map

نمونه نقشه استراتژي strategy map

نمونه نقشه استراتژي strategy map

نمونه نقشه استراتژي strategy map

25 نظر

 • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

  تست

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

   تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید