منو

امنیت

امنیت:امنیت
امنیت

علیرضا و من

3xp3rt.h4ck@gmail.com
expert.zand@gmail.com

 


3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck

لیست سایت های هک شده علیرضا نجفی و من (محمد زند خانه شهری)

 

Time  Notifier  H  M  R  L  Domain  OS  View
07/06/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Germany  www.namuna.edu.np/admin/image/...  Linux  mirror
07/06/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Germany  www.mcm.edu.np/images/expanded...  Linux  mirror
07/06/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Germany  www.jalsan.com.np/images/logo.jpg  Linux  mirror
07/06/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Germany  www.greenpeace.edu.np/images/a...  Linux  mirror
07/06/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Germany  www.greenaction.org.np/admin/i...  Linux  mirror
07/06/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Germany  www.gold-silverhouse.com/admin...  Linux  mirror
07/06/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  R  Germany  www.everestvisit.com/Old%20fil...  Linux  mirror
07/05/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Germany  www.berojgarnepal.org.np/admin...  Linux  mirror
07/05/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Germany  www.jobworldoverseas.com/admin...  Linux  mirror
07/05/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Germany  chisapani.info/admin/image/gal...  Linux  mirror
07/02/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  United States  medicalsrc.com/3xp3rth4ck/3xp3...  Citrix embedded  mirror
07/02/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Iran, Islamic Republic of  nikmehr-shargh.com/3xp3rth4ck/...  Linux  mirror
07/01/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Iran, Islamic Republic of  www.khorshidehonar.com/wp-cont...  Linux  mirror
06/30/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Iran, Islamic Republic of  www.k1group.us/images/3xp3rth4...  Linux  mirror
06/29/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Iran, Islamic Republic of  www.pookpookco.ir/images/produ...  Linux  mirror
06/29/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Iran, Islamic Republic of  minabdata.com/images/3xp3rth4c...  Linux  mirror
06/29/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Iran, Islamic Republic of  bimehsaman.ir/css/1.css  Linux  mirror
06/29/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  R  Iran, Islamic Republic of  todaco.com/3xp3rth4ck/3xp3rth4...  Linux  mirror
06/24/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  United States  ppfi.ir/3xp3rth4ck/3xp3rth4ack...  Win 2008  mirror
06/24/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Iran, Islamic Republic of  veii.ir/3xp3rth4ck/3xp3rth4ack...  Linux  mirror
06/24/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  United States  parsfx.com/3xp3rth4ck/3xp3rth4...  Linux  mirror
06/24/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Iran, Islamic Republic of  panipan.com/h.rar  Linux  mirror
06/24/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Germany  oyo.ir/3xp3rth4ck/3xp3rth4ack....  Linux  mirror
06/24/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Iran, Islamic Republic of  ojandraw.com/images/3xp3rth4ck...  Linux  mirror
06/24/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Iran, Islamic Republic of  meraatnews.com/test/index.html  Linux  mirror
06/24/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Iran, Islamic Republic of  meraatnews.com/test/index.html  Linux  mirror
06/24/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Iran, Islamic Republic of  maktabozahra.com/images/3xp3rt...  Linux  mirror
06/20/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  R  Iran, Islamic Republic of  boldaji.com/3xp3rth4ck/3xp3rth...  Linux  mirror
06/19/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  United States  iran1414.com/3xp3rth4ck/3xp3rt...  Win 2008  mirror
06/19/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Iran, Islamic Republic of  npsco.ir/images/resume%20npsco...  Linux  mirror
06/19/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Germany  avita-au.com/3xp3rth4ck/3xp3rt...  Linux  mirror
06/16/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Canada  nasimearamesh.com/3xp3rth4ck/3...  Linux  mirror
06/16/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Sweden  irparsi.com/3xp3rth4ck/3xp3rth...  Linux  mirror
06/16/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Iran, Islamic Republic of  www.raznetworks.com/fa/images/...  Linux  mirror
06/16/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Iran, Islamic Republic of  ijnaa.com/3xp3rth4ack/3xp3rth4...  Linux  mirror
06/07/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  United States  20shop.com/module5/3xp3rth4ack...  Citrix embedded  mirror
06/07/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Iran, Islamic Republic of  faracabin.com/module5/3xp3rth4...  Linux  mirror
06/07/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  R  United States  behsakht.org/module5/3xp3rth4a...  Linux  mirror
06/07/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  Iran, Islamic Republic of  shoop.ir/module5/3xp3rth4ack.html  Linux  mirror
06/07/2013 3xp3rt.h4ck = wh!t3 H4t h4ck  R  Australia  zavoshclub.com/titan/module5/3...  Linux  mirror

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید