منو

نمرات درس بازاریابی

نمرات درس بازاریابی:نمرات درس بازاریابی
نمرات درس بازاریابی

با سلام

نمرات درس بازاریابی الکترونیکی
مهلت اعتراض فقط تا 13 بهمن ماه خواهد بود
شماره دانشجویی نمره نهایی
9261052 0
9261207 0
9361004 15.5
9361006 16.5
9361009 19.5
9361012 16
9361017 20
9361027 17
9361030 15.5
9361032 16
9361033 15.5
9361035 19.5
9361036 15.5
9361037 16
9361041 15.5
9361048 19.5
9361049 0
9361050 14.5
9361054 20
9361063 14.5
9361072 15
9361077 16
9361080 15
9361081 15.5
9361085 20
9361087 20
9361101 19.5
9361105 14.5
9361107 15
9361122 19
9361124 19
معدل کلاس 15.32258065

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید