منو

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها:راهنمای BPMN2 بخش نهم
پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

رویداد ها در BPMN2, Event subprocess

intrrupting subprocess and event sub process on bpmn2انواع رویدادهایی که می تواند رویدادهای زیر فرآیندی وقفه ای و بدون وقفه را راه بیاندازد

gateways, data based exclusive gateways

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید