منو

مراکز مخابراتی تحت پوشش اینترنت فناوا، فن آوا، آی تی سان

مراکز مخابراتی تحت پوشش اینترنت فناوا، فن آوا، آی تی سان:مراکز مخابراتی تحت پوشش
مراکز مخابراتی تحت پوشش اینترنت فناوا، فن آوا، آی تی سان
نام مرکز پیش شماره ها وضعیت
مهدیه (شهر قم) 3296 قابل ارائه
جمکران (شهر قم) 3725 در دست برنامه ریزی
فرهنگیان (شهر قم) 3750 قابل ارائه
سلفچگان(منطقه ویژه) (شهر قم) 33677 قابل ارائه
زین الدین (شهر قم) 3270 , 3336 قابل ارائه
ولیعصر (شهر قم) 3278 , 3279 , 3288 , 3289 , 3299 قابل ارائه
پردیسان (شهر قم) 3280 , 3281 , 3250 , 3230 , 3231 , 3262 قابل ارائه
قدس (شهر قم) 3285 , 3286 قابل ارائه
صدوق (شهر قم) 3290 , 3291 , 3292 , 3293 , 3294 , 3260 , 3261 قابل ارائه
شکوهیه (شهر قم) 3333 , 3334 در دست برنامه ریزی
سلفچگان-شهرک صنعتی (شهر قم) 33673 , 33663 , 33671 , 33672 , 33674 , 33675 , 33676 , 33678 , 33679 , 33670 در دست برنامه ریزی
بهشتی (شهر قم) 3660 , 3661 , 3662 , 3663 , 3670 , 3650 , 36648 , 36649 , 36645 قابل ارائه
معصومیه (شهر قم) 36640 , 36646 , 36647 , 36641 , 36642 , 36643 , 36644 قابل ارائه
علامه طباطبایی (شهر قم) 3665 , 3666 , 3656 , 3667 , 3657 , 3655 قابل ارائه
فیض کاشانی (شهر قم) 3720 , 3721 , 3722 , 3723 , 3730 قابل ارائه
۱۹دی (شهر قم) 3770 , 3771 , 3772 , 3775 , 3760 , 37760 , 37761 , 37762 , 37763 , 37764 قابل ارائه
عماریاسر (شهر قم) 3773 , 3774 , 3783 , 3780 , 37840 , 37841 , 37842 , 37843 , 37844 , 37845 , 37846 , 37847 , 37848 , 37849 قابل ارائه
مالک اشتر (شهر قم) 3778 , 3777 , 37766 , 37767 , 37768 , 37769 , 37765 قابل ارائه
توحید (شهر قم) 3880 , 3881 , 3882 , 3883 , 3891 , 3890 قابل ارائه
ابوذر (شهر قم) 3884 , 3885 , 3864 , 3865 , 3874 , 3875 , 3860 , 3861 , 3862 قابل ارائه
شاهد (شهر قم) 3886 , 3887 , 3888 , 3870 , 3896 قابل ارائه

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید