منو

همکاری مرجع متخصصین ایران و پردیس فارابی دانشگاه تهران

همکاری مرجع متخصصین ایران و پردیس فارابی دانشگاه تهران:همزمان با چهاردهمین سال ارائه خدمات رسمی irexperts.ir
اميد است با استعانت از پروردگار متعال و همياري دانشگاهيان فرهيخته، مؤمن و متعهد و با استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي دانشكده‌هاي آن پرديس در انجام وظايف و مسئوليت‌هاي خطير محوله بتوانیم گامهای موثری برداریم.

اميد است با استعانت از پروردگار متعال و همياري دانشگاهيان فرهيخته، مؤمن و متعهد و با استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي دانشكده‌هاي آن پرديس در انجام وظايف و مسئوليت‌هاي خطير محوله بتوانیم گامهای موثری برداریم.

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید