منو

درباره من

محمد زند خانه شهری

مشاور کسب و کار الکترونیکی
دنبال کنید من را در
سوابق شغلی محمد زند خانه شهری

مهارت های من

روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك

Css 50%

Html 69%

Plugins 53%

Wordpress76%

Photoshop85%

بیشتر بدانید

روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك

روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك.

روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيكروند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيكروند روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك

نظر مشتریان

روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيكروندروند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك روند پژوهشي سرمايه هاي فكري در تجاريت الكترونيك

 • حمید محمدی

  خطايابي و تست بتا در مهندسي نرم افزار

  www.smilyguy.com

  خطايابي و تست بتا در مهندسي نرم افزار  خطايابي و تست بتا در مهندسي نرم افزار  خطايابي و تست بتا در مهندسي نرم افزار  خطايابي و تست بتا در مهندسي نرم افزار  خطايابي و تست بتا در مهندسي نرم افزار

 • حمید محمدی

  خطايابي و تست بتا در مهندسي نرم افزار

  www.smilyguy.com

  خطايابي و تست بتا در مهندسي نرم افزار خطايابي و تست بتا در مهندسي نرم افزار خطايابي و تست بتا در مهندسي نرم افزار خطايابي و تست بتا در مهندسي نرم افزار

به صفحه اول خوش آمدید