سایت رسمی محمد زند خانه شهری
نگاه: هوشمندانه، فراگیر و کلان »»» حرکت: پیشران، پیشرو، پیشگام و پیشتاز!
ارتقاء سطح بلوغ سازمانی، توانمند سازی سازمان، حذف فعالیت های تکراری، تقسیم وظایف درست، مدیریت پروژه ها، تصمیم سازی برای مدیران، با استفاده از مدیریت فرآیند، مدیریت دانش، بهبود زیرساخت ها، استفاده از تکنولوژی و فناوری - Artificial Intelligence, Business Intelligence, Software Engineering, Revenue Models, Intellectual property, Business Management, Project Management, Marketing Management, Search Engine Marketing, Search Engine Optimization Information Technology Engineering, Research and Development
127

پروژه ها

5

زیرساخت سارمانی

9

نرم افزار شرکتی

4

دانش بنیان

  • آدرس www.xand.ir
  • ایمیلexpert.zand@gmail.com
  • تلفن تماس09191597040
  • ساعات کاری9 الی 14 شنبه تا چهارشنبه

ارتباط با ما