منو

Priceline

Priceline:Priceline
Priceline

 

بازاریابی اینترنتی اشکال مختلفی دارد، یکی از آنها مشخص کردن محدوده قیمت است، مانند سایت priceline.com. در این حالت، مشتریان محدوده قیمت و بودجه ای را که می خواهند صرف کنند، مشخص می کنند و سپس از میان اجناس موجود در آن محدوده، کالایشان را انتخاب می کنند. پرايس لاين ، اقتصاد جديدی را بر اساس همين حراجيهای قيمت‌گذاری با اولين قيمت قطعی شده ايجاد کرده است. در اين مدل، قيمت‌دهنده يک قيمت را برای تهيه بليت هواپيما در يک روز خاص [که توسط کارت اعتباری تضمين شده] می‌دهد و موافقت می‌کند که پرايس لاين می‌تواند در هر شرکت هواپيمايی که توانست برای او بليت را تهيه کند و بليتها غير قابل برگشت هستند. پس از اين پرايس لاين چک می‌کند که آيا شرکت هوايی با اين قيمت بليت ارائه می‌کند و يا حاضر است با اين قيمت چنين خدمتی را ارائه دهد. اگر چنين شرکتی يافت شد به صورت اتوماتيک چک می‌کند که آيا در آن روز بخصوص صندلی خالی دارد يا خير. اگر چنين صندلی را داشت مشتری را خبر می‌کند.پرايس‌ لاين درآمد خود را از طريق اين فرايند به دو شکل به دست می‌آورد .به دليل قابليت دسترسی اين سايت، خطوط هوايی موافقت خود را برای ارائه خدماتشان بر روی اين سايت اعلام کرده‌اند. پرايس‌لاين بر اساس تفاوت موجود ميان قيمت يک بليت و قيمت‌گذاری مشتری می‌تواند کسب درآمد کند. همچنين يک حق‌الزحمه اسمی را برای شارژ بليت از مشتری دريافت می‌کند.استراتژی قیمت‌گذاری درPriceline

کسب و کار Priceline در سال 1998 پایه‌ریزی شد. این سایت یک حراجی آنلاین با امکان پیشنهاد قیمت از سوی مشتریان برای خرید و فروشندگان برای فروش اقلام کالا و خدمت است و از استراتژی حراجی پاکت بسته در قیمت اولیه پیروی می‌کند. این شیوه بدین صورت است که فروشنده کالا یا خدمتی را در سایت ارائه می‌کنند و کاربران به سایت اعلام می‌کنند که خرید آن کالا یا خدمت با چه قیمت برایشان مطلوب است یا بالعکس خریدار اعلام می‌کند اگر کالایی قیمت مشخصی وجود داشت خریدار آن با چه قیمتی خواهد بود. در پاسخ به پیشنهادات، کسب و کارها، برای رساندن قیمت به سطح قیمت پیشنهادی خریدار تلاش می‌کنند.

کسب و کار Priceline ابتدا سیستمی به نام تعیین قیمت توسط مشتریان NYOP یا Name Your Own Price را مورد بهره‌برداری قرار داد که موجب انقلابی در بسیاری از حرفه‌ها شد. کسب و کار Priceline یکی از شرکت‌های پیشرو در خدمات مسافرتی آنلاین است. تفاوت متمایز اقدامات کسب و کار Priceline در فراهم‌کردن فرصتی برای تهیة بلیط هواپیما در اجازه دادن به مشتریان جهت اعلام قیمت پیشنهادی خود بود. نوع مدل کسب و کار Priceline یک مدل مشتری به مشتری C2Cاست. در نوامبر 2007 سایت Priceline یک فراهم‌کنندة خدمات مسافرتی مبتنی بر اینترنت را به کار گرفت که خدماتی هم‌چون بلیط هواپیما/کشتی، رزرو هتل، بسته‌های تفریحی و تعطیلات، و اجاره ماشین با قیمت‌های تخفیف‌دار را ارائه نمود و ضربة شدیدی به جایگاه رقبایی مانند Expedia و Orbitz و Travelocity و Travelzoo زده زد و حتی موجب محو شدن بیشتر شرکت‌های کرایه و مسافرکشی شد. البته به کارگیری این سیستم تنها فضای رقابتی نبود که باعث پشت سرگذاشتن رقبا توسط Priceline شد. کسب و کار Pricelineاز برند ویژه و با مفهوم جا‌افتاده‌ای به نام «بهترین میانجی اینترنتی» «ultimate Internet middleman» استفاده می‌کند. مدیر ارشد اطلاعاتی کسب و کار Priceline بیان می‌کند که : هدف ما نایل شدن به صنعتی مشتری محور با زیرساختی برای ارائة بهترین تجربة خدمات مشتریان به صورت فردی‌سازی شده در کلاس جهانی هستیم به طوری که پشتیبان اساسی این شرکت در اینترنت باشد.

کسب و کار Priceline یک سیستم قیمت‌گذاری منحصر به فردی را به نام «سیستم جمع‌آوری تقاضا Demand Collection System» پایه‌ریزی نمود که مشتریان را قادر به پرداخت کمتر در قیمت کالا و خدمات، در عین بالاترین درآمد برای فروشندگان نمود.

این شرکت یک مدل کسب و کار مجازی با یک فرایند سه مرحله‌ایبرای بکارگیری در وسعت اینترنت را به کار گرفت. این فرایند سه مرحله‌ای عبارتند از :

مرحلة اول شامل سیستم جمع‌آوری تقاضا می‌باشد که با تأیید کارت اعتباری مشتریان امکان خرید یک کالا یا خدمت را برای وی فراهم می‌نماید.

مرحلة دوم شامل ارتباطاتی است که مستقیماً تقاضای مشتریان را به فروشندگان تسلیم می‌کند یا آن تقاضا را برای تکمیل پیشنهادات مشتریان در یک دیتابیس قرار می‌دهد.

در نهایت در مرحلة سوم با توجه به پیشنهادات مشتریان که برای مدت معینی نگهداری می‌شوند که اگر قیمت پیشنهادی مشتریان برای برداشت آن از کارت اعتباری خود در مورد یک محصول یا خدمت مشخص قابل قبول نباشد، مشتری برای پیشنهاد قیمت جدید می‌تواند تقاضای خود را با بیان قیمت جدید وارد نماید.

مزیت ارائه شده برای مشتریان در سایت Priceline، صرفه جویی در قیمت‌ها است.

مزیت ارائه شده برای فروشندگان در فراهم کردن ابزار مدیریت درآمد برای شناسایی شیوة افزایش درآمد ایشان است.

به دلیل نیاز مشتریان، فروشندگان و ویژگی‌های محصولات به انعطاف‌پذیری برند، این سایت فروشندگان را قادر ساخته است که بدون از هم گسیختگی کانال‌های توزیع موجود یا با قیمت‌گذاری خرده‌فروشی‌ها، به درآمدزایی افزایشی نایل شوند.

بازار هدف یک هدف مهم در استراتژی بازاریابی اثربخش جهت کاهش هزینه‌های بازاریابی از طریق هدف‌گذاری تلاش‌ها برای بازاریابی است. جهان دیجیتالی امروزه در هستة اصلی بازاریابی قرار گرفته است و فناوری دیجیتال و اینترنت، طریقة ارتباط مشتریان با محصولات بازار آنها را تغییر داده است. به این دلیل کسب و کار Priceline به روش متفاوتی مشتریان خود را هدف گرفته است. استراتژی اساسی بازاریابی Priceline بر اعتقاد به همة مشتریان و نه فقط مشتریان استفاده کنندة اینترنت، به عنوان بازار هدف خود قرار دارد و مشتریان این کسب و کار فقط به کاربران اینترنت محدود نمی‌شود.

سایت Priceline یک پرتال تجاری است که مزیت مقایسة قیمت‌ها بین تعداد زیادی از شرکت‌های خدماتی مسافرتی و خدمات آنلاین رزرو هتل را برای مشتریان فراهم کرده است. کسب و کار Pricelineزاییدة دو شرکت مؤسس به نام‌های والکر و والکر دیجیتال است که 49% سهام شرکت Priceline را در اختیار داشت.

بازاریابی و آگاهی از برند

سایت Pricelineیکی از برندهای شناخته شده، پیشرو و با کمپین ترجیحی در تجارت الکترونیک است. در سال 2006 هزینة بخش اروپایی تبلیغات آنلاین این کسب و کار تقریباً برابر 113.8 میلیون دلار و هزینة تبلیغات آفلاین آن 31.8 میلیون دلار بوده است. استراتژی بازاریابی کسب و کار Priceline بر ادامه و ارتقای آگاهی از برند و مفهومی که مشتریان بتوانند روی محصولات و خدماتی که مناسب برای ارئه در خدمات مسافرتی باشد، قرار گرفته است و تبلیغات اولیه از طریق تلویزیون، رادیو و بازاریابی آنلاین بوده است.

برای تضمین استراتژی بازاریابی، کسب و کار Priceline، اعتقاد بر بازار هدفی به اندازة همة مشتریانی دارد که حتی هنوز اینترنت را درک نکرده اند.

منابع و مآخذ :

http://www.wikinvest.com/stock/Priceline.com_(PCLN)/Marketing_Brand_Awareness

http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/Marketing/Priceline%20Pricing%20Strategy-Name%20Your%20Own%20Price-NYOP.htm

http://www.slideshare.net/Kurara/priceline-presentation

http://essaymania.com/14492/marketing-strategy-for-priceline-com


 

با وجود اینکه فروشندگان مختلف ،پیشنهاد خود را ارائه می کنند،درخواست برای کالا یا خدمات از سوی خریدار است
در واقع روش pricelineهمان مناقصه است.(نوعی حراجی معکوس)

در قسمت اول که نوشته اید کاربران سایت اعلام می کنند که چه قیمتی برایشان مطلوب است یا برعکس خریدار اعلام می کند،چه فرقی بین کاربر و خریدار است،هر 2 که یکی هستند.درواقع کاربر سایت خود خریدار است و نیازی به "و یا برعکس" نمی باشد.

 از نوع حراجی معکوس (مناقصه) است، به شرح زیر:

·        درخواست برای یک کالا یا خدمات از طرف خریدار ارائه می شود

·        فروشندگان مختلف، پیشنهاد خود را ارائه می کنند

·        پیشنهاد حاوی قیمت و شرایط ارائه آن کالا یا خدمات است

·        بهترین پیشنهاد به عنوان برنده انتخاب می شودسالانه 3/072/240/000 دلار، هر ثانیه 97 دلارکار اصلی Priceline، که دومین سایت موفق در صنعت سیر و سفر محسوب می شود، ساده سازی در فروش بلیت هواپیما، رزرو هتل، کرایه کردن ماشین، بسته های مسافرتی و سفرهای دریایی است.شهرت اصلی این سایت به دلیل سیستم «قیمتت را بگو» است.

در این سیستم، مسافر قیمت، سطح سرویس و مکان مورد نظر را به سایت اعلام می کند اما هیچ کنترلی روی مواردی مانند هتل محل اقامت یا برنامه سفرش ندارد وتمام اینها پس از به پایان رسیدن خرید فاش می شود و کاربر امکان پس دادن موارد خریداری شده را ندارد! به نظر عجیب و غیرمنطقی می آید، با این حال این سایت با همین سیستم خود شهرت بسیاری پیدا کرده و درآمد کلانی هم دارد.


حراجیهای به سبک قیمت گذاری با اولین قیمت قطعی شده

در این نوع حراجیها، اطلاعات شفاف و روشن است. فروشندگان کالایی را جهت ارزیابی، بررسی و قیمت گذاری روی آن به خریداران ارائه می کنند. پیش از موعد مقرر، خریداران بالقوه این فرصت را دارند تا یک قیمت قطعی را برای محصول ارائه کنند. یکی از شرایط این حراجی این است که تا زمانی که قیمت دهی قطعی ادامه دارد و وقت آن تمام نشده است، خریداران نمی توانند از میزان قیمت پیشنهادی رقبا اطلاعی کسب کنند. بعد از اتمام این زمان، محصول به بالاترین قیمت دهنده فروخته می شود. همچنین فروشندگان حق دارند حداقل قیمتی را مشخص کنند و به زیر از این قیمت می توانند محصول را نفروشند.

پرایس لاین (Price line)، اقتصاد جدیدی را بر اساس همین حراجیهای قیمت گذاری با اولین قیمت قطعی شده ایجاد کرده است. در این مدل، قیمت دهنده یک قیمت را برای تهیه بلیت هواپیما در یک روز خاص [که توسط کارت اعتباری تضمین شده] می دهد و موافقت می کند که پرایس لاین می تواند در هر شرکت هواپیمایی که توانست برای او بلیت را تهیه کند و بلیتها غیر قابل برگشت هستند. پس از این پرایس لاین چک می کند که آیا شرکت هوایی با این قیمت بلیت ارائه می کند و یا حاضر است با این قیمت چنین خدمتی را ارائه دهد. اگر چنین شرکتی یافت شد به صورت اتوماتیک چک می کند که آیا در آن روز بخصوص صندلی خالی دارد یا خیر. اگر چنین صندلی را داشت مشتری را خبر می کند.

پرایس لاین درآمد خود را از طریق این فرایند به دو شکل به دست می آورد .به دلیل قابلیت دسترسی این سایت، خطوط هوایی موافقت خود را برای ارائه خدماتشان بر روی این سایت اعلام کرده اند. پرایس لاین بر اساس تفاوت موجود میان قیمت یک بلیت و قیمت گذاری مشتری می تواند کسب درآمد کند. همچنین یک حق الزحمه اسمی را برای شارژ بلیت از مشتری دریافت می کندبا توجه به مطالب گفته شده توسط سایر دوستان می توان به نتایج زیر در مورد سایت پرایس لاین رسید:

ü      هسته اصلی پرایس لاین: سایت Priceline یک پرتال تجاری است که مزیت مقایسة قیمت‌ها بین تعداد زیادی از شرکت‌های خدماتی مسافرتی(اتومبیل , هتل , بسته های مسافرتی , سفر های دریایی , پروازها) و خدمات آنلاین رزرو هتل را برای مشتریان فراهم کرده است. کسب و کار Pricelineزاییدة دو شرکت مؤسس به نام‌های والکر و والکر دیجیتال است که 49% سهام شرکت Priceline را در اختیار داشت.

ü      نوع قیمت گذاری : حراجی پاکت بسته در قیمت اولیه

ü      درآمد زایی : پرایس لاین درآمد خود را از طریق دو فرایند به دست می‌آورد. اولی قابلیت دسترسی به خطوط هوایی که موافقت خود را برای ارائه خدماتشان بر روی این سایت اعلام کرده‌اند. دومی، آن مبلغ و قیمتی است که پرایس لاین بر اساس تفاوت موجود میان قیمت بلیت هواپیمایی و قیمتی که خود سایت برای مشتری در نظر گرفته است.همچنین یک هزینه برای شارژ بلیت از مشتری دریافت می‌کند. در آمد این وب سایت هر ثانیه 97 دلار.

ü      استراتژی بازاریابی کسب و کار Priceline: بر ادامه و ارتقای آگاهی از برند و مفهومی که مشتریان بتوانند

روی محصولات و خدماتی که مناسب برای ارئه در خدمات مسافرتی باشد، قرار گرفته است .

ü      ارتباطات : تبلیغات اولیه از طریق تلویزیون، رادیو و بازاریابی آنلاین بوده است.

ü      بازار هدف : بازاریابی Priceline بر اعتقاد به همة مشتریان و نه فقط مشتریان استفاده کنندة اینترنت، به عنوان بازار هدف خود قرار دارد و مشتریان این کسب و کار فقط به کاربران اینترنت محدود نمی‌شود.

ü      مزایای قابل ارائه : مزیت ارائه شده برای مشتریان در سایت Priceline، صرفه جویی در قیمت‌ها و مزیت ارائه شده برای فروشندگان در فراهم کردن ابزار مدیریت درآمد برای شناسایی شیوة افزایش درآمد ایشان استدر این وبسایت قیمت دهنده یک قیمت را مثلا برای تهیه بلیت هواپیما در یک روز خاص [که توسط کارت اعتباری تضمین شده] می دهد و موافقت می کند که پرایس لاین می تواند در هر شرکت هواپیمایی که توانست برای او بلیت را تهیه کند و بلیتها غیر قابل برگشت هستند. پس از این پرایس لاین چک می‌کند که آیا شرکت هوایی با این قیمت بلیت ارائه می‌کند و یا حاضر است با این قیمت چنین خدمتی را ارائه دهد. اگر چنین شرکتی یافت شد به صورت اتوماتیک چک می‌کند که آیا در آن روز به‌خصوص صندلی خالی دارد یا خیر. اگر چنین صندلی را داشت مشتری را خبر می‌کند. پرایس لاین درآمد خود را از طریق این فرایند به دو شکل به دست می‌آورد .به دلیل قابلیت دسترسی این سایت، خطوط هوایی موافقت خود را برای ارائه خدماتشان بر روی این سایت اعلام کرده‌اند. پرایس لاین بر اساس تفاوت موجود میان قیمت یک بلیت و قیمت گذاری مشتری می‌تواند کسب درآمد کند. همچنین یک حق الزحمه اسمی را برای شارژ بلیت از مشتری دریافت می‌کند. در آمد این  وب سایت ۳میلیارد و ۷۲ میلیون دلار است.

 

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید