منو

منابع معتبر اطلاعاتی

منابع معتبر اطلاعاتی:منابع معتبر اطلاعاتی
منابع معتبر اطلاعاتی

http://dl.acm.org/dl.cfm

http://www.emeraldinsight.com/index.htm

http://www.jstor.org/

http://link.springer.com/

http://www.tandfonline.com/

www.ieee.org

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید