منو

دیدگاه سطح بالا و پایین - Top Line Versus Bottom Line

دیدگاه سطح بالا و پایین - Top Line Versus Bottom Line:TL/BL
دیدگاه سطح بالا و پایین - Top Line Versus Bottom Line

Top Line Versus Bottom Line

دیدگاه سطح بالا = تمرکز بر درآمد

دیدگاه سطح پایین = تمرکز بر هزینه

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید