منو

فعالیت ها محمد زند خانه شهری

فعالیت ها محمد زند خانه شهری:فعالیت ها
فعالیت ها محمد زند خانه شهری
I عنوان فعاليت ها از سال 1379 تا 1393 :افزايش رضايت مشتري و خلق مزيت رقابتي پايدار
7 ارائه طرح هاي پيشنهادي امنيتي و همكاري در برطرف سازي مشكلات و باگ هاي امنيتي نرم افزار هاي جامع
39 ارتقاء خدمات پشتيباني با استفاده از كنترل رويدادها، فرآيندها، رخدادها، اتفاقات، ارتباطات، تقسيم كار، گردش كار، گزارش ها، مانيتورينگ، ارتباط تعاملي با مشتري، شناسايي مشكلات و گلوگاه ها، ارائه راه حل ها، اجراي ايده هاي جديد، هماهنگي و مديريت گروه پشتيباني
46 ارتقاء سرويس هاي خدمات الكترونيكي جهت افزايش مداومت در ارائه خدمات با استفاده از ارتقاء زيربنا و ابزارهاي انتخابي مناسب
2 ارزيابي نرم افزارهاي پيشنهادي به مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان ها
50 استاندارد سازي بومي براي سازمان ها و كسب و كارها در راستاي ارائه خدمات الكترونيكي لازم و ضروري و همچنين كنترل هزينه ها
30 استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در هوشمند سازي كسب و كار و سازمان و ارتقاء ارائه خدمات الكترونيكي
37 استقرار و عملياتي سازي دارايي هاي نامشهود سازمان با استفاده از (يكپارچه سازي، سازگاري، خلق ارزش، همكاري با زنجيره عرضه، ارائه خدمات سليقه اي پويا، مطالعه و بكارگيري حداكثري  استاندارد ها، همكاري با واحد هاي سازماني و  ...)
1 افزايش توان عملياتي، ارتقاء و بهينه سازي استفاده از نرم افزارهاي جامع
45 افزايش كيفيت خدمات الكترونيك همزمان با گسترش سطح ارائه خدمات (استاني، كشوري، بين المللي)
16 بررسي بهترين توليد كنندگان،‌ارائه دهندگان و فروشنده هاي نرم افزار هاي مورد نياز شركت ها و سازمان ها با توجه به كيفيت خدمات پشتيباني
20 بررسي جايگاه رقابتي سازمان ها و شركت ها و اولويت بندي استراتژي هاي اتخاذ شده
27 بررسي چالش هاي برنامه ريزي، توسعه، تغييرات، ارتقآء و امنيت ابزارهاي الكترونيكي و ارائه راه حل رفع اشكال
26 بررسي چالش هاي پيكربندي سرويس هاي الكترونيكي و ارائه راه حل ارتقاء
10 بررسي و مطالعه مديريت برخي از سرمايه هاي فكري، مالكيت معنوي و دارايي هاي نامشهود سازمان ها
29 بررسي و مطالعه مديريت تغييرات، مهندسي مجدد و استفاده از برنامه هاي كسب و كار الكترونيك در راهبري سازمان
12 برنامه ريزي براي پياده سازي ارائه سرويس هاي وب مدارس ، مراكز استاني و مراكز مديريت سازمان ها و كسب و كار ها
23 برنامه ريزي براي رشد و ارتقاء دسترسي پذيري مداوم خدمات الكترونيك و اطلاعات سازمان ها و كسب و كار ها
38 بهبود استقرار و عملياتي سازي استقاده حداكثري ابزارها با استفاده از فرم ها، كانكشن ها، ارتباط با ساير ابزارها، ريپورت ها، كوئري ها، بروزرساني، ارتقاء پشتيباني، آموزش، همكاري و تعاون، جلوگيري از خرابكاري ها، پشتيبان گيري و بازيابي بموقع و...
4 پيشنهاد، طراحي، مطالعه و بررسي نرم افزار هاي ارتباط با مشتري CRM,Call Center,IVR, Voice Guide, Service Desk, Help Desk, Ticketing, Log, Monitoring, …
31 تاثير گزاري بر نقش هاي كليدي با استفاده از بكار گيري ابزارهاي BI , IT در سازمان (در راستاي افزايش بهره وري مديران، كاركنان و كاربران)
28 تحليل برنامه ها و استفاده از مديريت دانش در راهبري سازمان
5 تحويل سرويس هاي مختلف انتقال فايل،لاگ، مانيتورينگ، هاستينگ، رايانامه، وب، پايگاه داده، انباره داده،كلودينگ، مجازي سازي، ...
21 تدوين سند چشم انداز، ماموريت سازمان، خط مشي و اهداف سازمان با استفاده از استراتژي هاي كاربردي در بررسي نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهديد ها
17 تقويت سرمايه هاي فكري و دارايي هاي نامشهود سازمان ها با استفاده از انتخاب درست ابزار و بهبود فرآيند ها، تقويت نرم افزارها، طراحي ماژول هاي جديد، ارائه ايده هاي جديد تقويت ابزار مورد استفاده
47 تلاش براي تشكيل سند دانش سازماني براي ابزارهاي استقرار و ارتقاء يافته (در راستاي ارتقاء سطح سازماني)
3 جداسازي سرويس هاي مختلف در نرم افزارهاي مختلف و ارائه هر سرويس بصورت مستقل همراستاي اهداف يكپارچه سازي
6 راه اندازي و نگهداري بستر مناسب براي نرم افزارهاي ارائه دهنده خدمات الكترونيكي كشوري و بين المللي و استفاده از مقرون به صرفه ترين راهكارهاي انجام توافقات SLA
15 شبيه سازي استراتژي هاي درآمد زايي كسب و كار هاي الكترونيك و پيش بيني روزها، هفته ها،‌ماه ها و سال هاي آتي جهت تقويت استراتژي ها
13 شبيه سازي سريع برخي از نرم افزار ها قبل از طراحي، توليد، خريد، استقرار و عملياتي سازي
14 شبيه سازي سود و زيان ، پيش بيني عرضه و تقاضا، پيش بيني هزينه هاي ثابت و متغير در كسب و كارهاي الكترونيك با توجه به اطلاعات قبلي، فعلي و تغييرات محيطي، سياسي، قانوني، اقتصادي و فرهنگي
34 شبيه سازي سيستم هاي هوش تجاري با كمترين هزينه و بكارگيري در تصميم سازي و تدوين استراتژي
32 شبيه سازي نتيجه هاي اجرايي هزينه هاي لازم در راستاي برقراري تعادل بين اهداف و هزينه ها (انجام يا عدم انجام يك طرح)
49 شبيه سازي، طراحي پياده سازي و همكاري در اجراي مديريت گردش كار، مديريت فرآيند ها و مديريت ظرفيت هاي سازماني
19 طراحي فرآيند هاي بهينه و بومي (توليد، پشتيباني، نگهداري و فروش)با توجه به نقاط قوت و ضعف ، تهديد ها و فرصت ها و شرايط قبلي، فعلي و آتي شركت ها و سازمان ها
18 طراحي ماژول هاي حرفه اي چند كاره و يكپارچه ساز (جهت قرارگيري خدمات الكترونيكي كسب و كارها در يك راستا و توسته، گسترش، بروز رساني سريع و بهبود كيفيت ارائه خدمات)
48 طراحي، اجرا، برنامه ريزي ، كنترل ،‌هماهنگي و مديريت كارهاي تكراري با استفاده از تكنيك هاي Task Scheduler and Agents
8 فرهنگ سازي ارائه خدمات الكترونيكي با استفاده از استراتژي ها، برنامه ها، طرح ها، تاكتيك ها، ابزارها، عمليات و ديدگاه هاي تجارت الكترونيك در راستاي افزايش تاثير IT در سازمان
25 فرهنگ سازي تحول، تغيير و ارتقاء استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و نهايتا دركت تجاري بهتر از IT در سازمان ها
35 فرهنگ سازي در استفاده از ابزارهاي هوش تجاري در سازمان ها و كسب و كار ها
9 مديريت نرم افزارهاي كاربردي در سازمان ها و بهره وري و بكارگيري حد اكثري در سازمان ها
11 مديريت و گسترش و بهبود فرآيندها براي ارائه خدمات الكترونيكي در سطح كشور
36 مشاوره در طراحي، پياده سازي، تاكتيك ها و انتخاب ابزارها در ارائه خدمات الكترونيك با استفاده از مطالعه، بررسي و شبيه سازي يا استفاده از بهترين تجربه
42 مطالعه ، بررسي، طراحي و پياده سازي يك داشبورد حرفه اي و تصميم ساز براي كسب و كارهاي سنتي و الكترونيكي (كمك به تدوين استراتژي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت)
40 مطالعه ارائه يك سند راهنما (تكميل تدريجي) جهت تشكيل پايگاه داده خطاها، مشكلات و راه حل ها، سوالات متداول، دانش نامه راه حل ها، خطاها و نهايتا مديريت ريسك، مديريت بحران، مديريت مشكلات و بهبود ارائه و نگهداري و پشتيباني خدمات الكترونيكي
24 مطالعه و امكان سنجي در يكپارچه سازي سرويس ها و اطلاعات سازمان ها
44 مطالعه و بررسي خلق ارزش، خلق مزيت رقابتي، تبديل مزيت رقابتي به مزيت رقابتي پايدار در سازمان ها و كسب و كارهاي الكترونيك
43 مطالعه و بررسي طراحي يك سامانه هوشمند ارسال خطا جهت شناسايي، ثبت و ارسال اتوماتيك رخدادها و خطاها، طبقه بندي مشكلات، تشخيص و پشتيباني خودكار، رفع اشكال، مديريت مشكلات و خطاهاي احتمالي، ارتباط يك سويه، خطايابي، تغيير اتوماتيك براي رفع خطا، لاگ خطاها، شناسايي گلوگاه ها، شناسايي ناراضايتي ها، ارتقاء ورژن و اصلاح خطا و نهايتا افزايش رضايت مشتري با استفاده از مديريت توليدات، خدمات الكترونيكي و كنترل گروه پشتيباني، توليد و تحقيق و توسعه
41 مطالعه و بررسي طراحي يك سامانه هوشمند راهنما با استفاده از انباره داده و هوش تجاري
33 مهندسي مجدد سيستم ها،‌طرح ها، برنامه ها و استراتژي ها در راستايد بهبود مداوم خدمات الكترونيكي سازمان ها
22 همكاري در كاهش حجم خطاها و ارائه راه حل دائمي، پايدار، پويا و حتي المقدور ساده، سريع و پركاربرد در خدمات الكترونيكي سازمان ها و كسب و كار ها

سوابق همكاري اجرايي با سازمان ها و شركت ها :

سالسوابق اجرايي
92ارائه راه حل براي رفع مشكلات اتوماسيون اداري پيشرفته  مركز مديريت حوزه هاي علميه
92همكاري در پياده سازي رفع موانع، راه حل ها و ارتقاء اتوماسيون اداري پيشرفته مركز مديريت حوزه هاي علميه
92استقرار و عملياتي سازي اتوماسيون اداري پيشرفته مركز مديريت حوزه هاي علميه
92ارائه ساختار بهينه سازي سرعت ارائه خدمات سراسري SQL, Mail, DNS, WEB, FTP, … اتوماسيون اداري پيشرفته مركز مديريت حوزه هاي علميه
92راه اندازي SSO براي احراز هويت كاربران اتوماسيون اداري
92راه اندازي سرور جستجوي مجزا جهت بهينه سازي سرعت و عدم تداخل جستجو هاي پرهزينه با عمليات ثبت، مشاهده، ويرايش و . . . دراتوماسيون اداري پيشرفته مركز مديريت حوزه هاي علميه
92راه اندازي سرور وب اينترانتي جهت ارائه خدمات اتوماسيون اداري پيشرفته مركز مديريت حوزه هاي علميه در بستر اينترانت (داخل كشور)
92همكاري با شركت مهندسي رايورز در راستاي بهبود،‌ارتقا،‌ارائه راه حل در توسعه اتوماسون اداري پيشرفته
92مطالعه و بررسي شركت هاي ارائه كننده اتوماسيون اداري eOffice
92مطالعه و بررسي شركت هاي ارائه كننده نرم افزار هاي BI, BPMS, CRM , …
92مطالعه و بررسي شركت هاي ارائه كننده نرم افزار هاي آرشيو اسناد الكترونيكي
92مطالعه و بررسي شركت هاي ارائه كننده نرم افزار هاي مديريت محتواي الكترونيكي دروس
91بررسي چالش ها، مشكلات و موانع استفاده اتوماسيون اداري مركز مديريت حوزه هاي علميه در همه استان ها و شهرستان ها
91تدوين برنامه استراتژي الكترونيك ، ماموريت،‌ خط مشي، چشم انداز شركت شهد آفرين پايتخت
91تدوين كمپين بازاريابي الكترونيك شركت شهد آفرين پايتخت
91بررسي چالش ها و مشكلات ارائه خدمات الكترونيكي معاونت آموزش حوزه هاي علميه و ارائه راه حل اجرايي براي بهبود سرعت و راندمان كاري و صرفه جويي در تجهيزات، سخت افزار و خطوط ارتباطي با استفاده از مجازي سازي و تفكيك سرويس ها
91ارائه ساختار بهينه سازي سرعت ارائه خدمات سراسري نرم افزار جامع آموزش حوزه هاي علميه - معاونت آموزش مركز مديريت حوزه هاي علميه
91ارائه ساختار بهينه سازي سرعت ارائه خدمات سراسري نرم افزار جامع امور طلاب و دانش آموختگان - معاونت آموزش مركز مديريت حوزه هاي علميه
91ارائه طرح ماژول مديريت قالب سايت هاي مركز مديريت حوزه هاي علميه
91ارائه طرح ماژول مديريت داده ها، بانك هاي اطلاعاتي، گردش كار، گزارش ساز، پرس و جو پورتال اطلاع رساني مركز مديريت حوزه هاي علميه
91مطالعه و بررسي شركت هاي ارائه كننده نرم افزار هاي مالي ومنابع انساني
91مطالعه و بررسي شركت هاي ارائه كننده نرم افزار هاي مديريت كلاس هاي مجازي و مديريت دروس الكترونيكي
90ارائه راه حل براي رفع مشكلات پورتال اطلاع رساني مركز مديريت حوزه هاي علميه
90همكاري در پياده سازي رفع موانع، راه حل ها و ارتقاء پورتال اطلاع رساني مركز مديريت حوزه هاي علميه
90استقرار و عملياتي سازي FTP SERVER (انتقال فايل) براي مدارس، مراكز مديريت استاني و تخصصي حوزه هاي علميه
90استقرار و عملياتي سازي WORK FLOW (گردش كار) در پايگاه هاي اطلاع رساني حوزه هاي علميه
90ارائه طرح و همكاري در ايجاد ماژول هاي كاملا پويا بصورت متمركز از ديتا بيس هاي مختلف با ورژن هاي مختلف تحت يك مديريت يك پارچه بدون مرز جغرافيايي و اهميت مكان و نوع ديتا بيس
90استقرار و عملياتي سازي Mail SERVER (رايانامه - ارتباطات الكترونيكي) شركت شهد آفرين پايتخت
90بررسي چالش ها و مشكلات ارائه خدمات الكترونيكي پيامك و پيش بيني عدم كارايي سيستم بومي حوزه هاي علميه(درون سپاري شده)
90ارائه طرح جايگزيني سامانه پيامك حوزه هاي علميه و مطالعه و بررسي شركت هاي قوي داخلي
90همكاري با بانك ملت جهت دريافت وب سرويس پرداخت الكترونيكي مربوط به مركز مديريت حوزه هاي علميه
90ارائه طرح ماژول مديريت تگ سايت هاي مركز مديريت حوزه هاي علميه
90بررسي چالش هاي مديريت محتوا پايگاه هاي اطلاع رساني و ارائه راه حل ماژول هاي مديريت اخبار، CSS، قالب و گزارش ها
90ارائه راه حل هاي يكپارچه اطلاع رساني از طريق سامانه هاي متمركز IVR : تلفن گويا، فكس،‌ايميل، پيامك، . . .
89متمركز سازي مديريت سايت هاي مراكز حوزوي، آموزش، ارتقا، اصلاح‌،عيبيابي، راه حل فعاليت در پايگاه هاي اطلاع رساني مركز مديريت حوزه هاي علميه
89استقرار و عملياتي سازي Mail SERVER (رايانامه - ارتباطات الكترونيكي) طلاب سراسر كشور
89ارتباط وب سرويس بانك ملت و سامانه حج معاونت امور طلاب و دانش آموختگان مركز مديريت حوزه هاي علميه
89بررسي چالش ها، مشكلات و موانع استفاده پورتال اطلاع رساني مركز مديريت حوزه هاي علميه در همه استان ها و شهرستان ها
89ارائه طرح و همكاري در ايجاد فرم ساز پيشرفته جهت ارتباط با انواع ديتابيست ها و ايجاد انواع سيستم ها، سامانه ها و اتاق هاي مجازي در پورتال اطلاع رساني مركز مديريت حوزه هاي علميه
89آموزش استفاده از پورتال اطلاع رساني مركز مديريت حوزه هاي علميه
89اصلاح ساختار و چيدمان سرور هاي SQL,Mail,DNS,WEB,FTP,… پايگاه هاي اطلاع رساني حوزه هاي علميه كشور
89ارائه طرح بهبود فرآيندهاي شركت شهد آفرين پايتخت با استفاده از ابزارهاي BI
89بررسي و تحليل فرآيند هاي الكترونيكي معاونت تبليغ و آموزش هاي كاربردي حوزه هاي علميه
89بهبود و اجراي برخي از فرآيند هاي معاونت تبليغ و آموزش هاي كاربردي حوزه هاي علميه با استفاده از WORKFLOW
89بررسي و تحليل فرآيند هاي الكترونيكي معاونت امور طلاب و دانش آموختگان حوزه هاي علميه
89بهبود و اجراي برخي از فرآيند هاي معاونت امور طلاب و دانش آموختگان حوزه هاي علميه با استفاده از WORKFLOW
89شبيه سازي سيستم يكپارچه ارائه خدمات الكترونيكي و پنل شخصي طلاب (اطلاعات شخصي، آموزشي، پژوهشي، نظام وظيفه، خروج از كشورو . . .) امور طلاب و دانش آموختگان
89طراحي، پياده سازي و استقرار داشبورد مديريت پايگاه هاي اطلاع رساني حوزه هاي علميه
89بهينه سازي نتيجه موتور هاي جستجو و آموزش كاربران سايت هاي مراكز حوزوي (SEO)
89بررسي چالش هاي عمليات كاربران سايت ها و ارائه راه حل كنترل فعاليت ها و عمليات كاربران پايگاه هاي اطلاع رساني مركز مديريت حوزه هاي علميه
89مطالعه و بررسي شركت هاي ارائه كننده خدمات پيامكي SMS
89مطالعه و بررسي شركت هاي ارائه كننده خدمات رايانامه MAIL
89مطالعه و بررسي اجراي فرآيند ها از طريق سامانه پيامك
89همكاري در طراحي و ارائه راه كار براي اجراي طرح كارت هوشمند طلاب
88متمركز سازي مديريت دامنه هاي حوزوي
88استقرار و عملياتي سازي پايگاه هاي اطلاع رساني مركز مديريت حوزه هاي علميه
88استقرار و عملياتي سازي DNS SEVRVER دامنه هاي مركز مديريت حوزه هاي علميه
88همكاري در طرح يكپارچه سازي data warehouse (انباره داده) نگهداري اطلاعات طلاب و حوزه هاي علميه
88همكاري در استقرار و عملياتي سازي سامانه هاي الكترونيكي (انجمن، پرسش و پاسخ، تيكتينگ، اتاق مشاوره، نظر سنجي و...) مركز مديريت حوزه هاي علميه
88طراحي و پياده سازي يك سيستم پشتيبان گيري دقيق با كمترين خطا با قابليت بازيابي اطلاعات با حداكثر اطمينان
88مشاوره خدمات الكترونيكي شركت شهد آفرين پايتخت
88تدريس دروس كارشناسي نرم افزار: پايگاه داده، طراحي الگوريتم، گرافيك، برنامه نويسي دات نت، مهندسي نرم افزار، طراحي وب، هوش مصنوعي، مهندسي اينترنت، مدار الكترونيك
88تبديل اطلاعات بانك هاي اطلاعاتي خبرگزاري حوزه، معاونت تبليغ حوزه هاي علميه
88تجميع و استخراج داده هاي صحيح بانك هاي اطلاعاتي طلاب و ارائه يك بانك اطلاعاتي نورمال شده
88بررس باگ هاي امنيتي و ارائه راه حل و رفع مشكلات و خطاهاي امنيتي پورتال اطلاع رساني مركز مديريت حوزه هاي علميه
88نياز سنجي، امكان سنجي و ارائه راه حل گسترش خدمات الكترونيكي مدارس،‌ مراكز تخصصي، معاونت ها و مراكز مديريت حوزه هاي علميه
88ارائه يك راه حل جامع براي مديريت سطوح دسترسي به بانك هاي اطلاعاتي مركز مديريت حوزه هاي علميه
88طراحي و پياده سازي سامانه موقت اسكان شهرك مهديه امور طلاب و دانش آموختگان حوزه هاي علميه
88طراحي و پياده سازي سامانه موقت تربيت بدني امور طلاب و دانش آموختگان حوزه هاي علميه
88طراحي و پياده سازي سامانه احراز هويت طلبه
88همكاري در اجزاي فرآيند هاي خدمات الكترونيكي مجله مبلغان، كتاب سال حوزه، معاونت امور طلاب و دانش آموختگان، خبرگزاري حوزه، هفته نامه افق حوزه، مجله رهنامه، انجمن هاي علمي حوزه هاي علميه
88راه اندازي توكن و احراز هويت كاربران پايگاه هاي اطلاع رساني مركز مديريت حوزه هاي علميه
88بررسي چالش هاي استفاده از SDK و ارائه راه حل استفاده ساده براي كاربران غير حرفه اي درارائه خدمات الكترونيك سايت هاي مركز مديريت حوزه هاي علميه
88طراحي Agent ها براي انجام عمليات زمان بندي شده (پشتيبان گيري، خروجي سايت ها،‌خروجي داشبورد ها، SEO، عمليات تكراري و مهم، انتقال داده و غيره
88اصلاح فرآيند ايجاد،‌ تحويل و آموزش سايت هاي مركز مديريت حوزه هاي علميه
88مطالعه و راه كار سيستم احراز هويت يكپارچه طلاب و كاربران الكترونيكي مركز مديريت حوزه هاي علميه
88مطالعه و بررسي محاسن و معايب درون سپاري، بومي سازي و برون سپاري نرم افزار ها و سامانه هاي ارائه شده در مركز فناوري حوزه هاي علميه
88همكاري با شركت آريانيك در راستاي بهبود،‌ ارتقا، ارائه راه حل در توسعه پورتال سازماني
88مطالعه و بررسي شركت هاي ارائه كننده سيستم مديريت محتوا، پورتال سازماني و اطلاع رساني CMS & PORTAL
88مطالعه و بررسي شركت هاي ارائه كننده خدمات مركز داده DATA CENTER
87همكاري در استقرار و عملياتي سازي سامانه هاي الكترونيكي (انجمن، پرسش و پاسخ، تيكتينگ، اتاق مشاوره، نظر سنجي و...) شركت شهد آفرين پايتخت
87راه اندازي اوليه شبكه اجتماعي شركت شهدآفرين پايتخت
87استقرار و عملياتي سازي سيستم حضور و غياب و حقوق و دستمزد شركت آب و فاضلاب
87طراحي CPU 16 BIT موريس مانو
87طراحي بورد ROM
86بهبود فرآيند پشتيباني شركت پردازش تردد
86طراحي رابط كاربري سيستم حضور و غياب شركت پردازش تردد
86طراحي رابط كاربري سيستم حقوق و دستمزد شركت پردازش تردد
86طراحي مديريت از راه دور سيستم حضور و غياب مدارس تهران (خدمات الكترونيكي و پيامك حضور و غياب دانش آموز)
86استقرار و عملياتي سازي سيستم حضور و غياب و سازمان تربيت بدني كشور
86استقرار و عملياتي سازي سيستم حضور و غياب سازمان امر به معروف كشور
86استقرار و عملياتي سازي سيستم حضور و غياب فدراسيون ورزش هاي همگاني كشور
86طراحي نقشه زيرساخت شبكه و برق اضطراري دانشگاه امام حسين عليه السلام
86طراحي نقشه زيرساخت برق دانشگاه امام حسين عليه السلام
86طراحي نقشه زيرساخت دوربين مدار بسته دانشگاه امام حسين عليه السلام
86استفاده از مجازي سازي براي راه اندازي MAIL SERVER, SQL SERVER, DNS SERVER, WEB SERVER, FTP SERVER, LOG SERVER, . . .
85استقرار و عملياتي سازي سيستم حضور و غياب و حقوق و دستمزد شركت بوتان
85استقرار و عملياتي سازي سيستم حضور و غياب و حقوق و دستمزد شركت DHL مديريت مركزي
85استقرار و عملياتي سازي سيستم حضور و غياب و حقوق و دستمزد زندان اوين مديريت مركزي
85استقرار و عملياتي سازي سيستم ثبت اطلاعات زنداني - زندان اوين مديريت مركزي
85استقرار و عملياتي سازي سيستم ثبت اطلاعات مدرسه زندان اوين مديريت مركزي
81پياده سازي سيستم شهريه دفتر آيت الله سيستاني (بصورت مديريت كشوري)
81طراحي گرافيكي و مشاوره تبليغاتي شركت بهنما

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید