منو

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932:راهنمای BPMN2 بخش چهاردهم
نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

Link در سیستم مدیریت فرآیند های سازمانی

لغو یک فعالیت در یک فرآیند تحت شرایط خاص

لغو یک فعالیت در یک فرآیند تحت شرایط خاص

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید