منو

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942:تقویم کلاس های الکترونیکی
بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

1394/07/0
​​
1
شروع ترم مطالعه اولیه محتوای درس و آشنایی با بازاریابی
1394/07/11جلسه آنلاین ساعت 17-19 (
شنبه)
 انتخاب پروژه
1394/07/18جلسه آنلاین ساعت 17-19 (
​​
شنبه)
  
1394/07/25جلسه آنلاین ساعت 17-19 (
شنبه)
​​
ارسال گزارش دوم پروژه در LMS
1394/08/09جلسه آنلاین ساعت 17-19 (
شنبه)
 6- بررسی و تحلیل فاکتور های مشتری 
برای انتخاب محصول معرفی شده
1394/08/30جلسه آنلاین ساعت 17-19 (
شنبه)
 ارسال گزارش هفتم پروژه در LMS
1394/09/
​​
​​
14
جلسه آنلاین ساعت 17-19 (
شنبه)
 
​​
11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی
1394/09/28جلسه آنلاین ساعت 17-19 (
شنبه)
 15- ارسال نهایی پروژه
​​

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید