منو

مهندسی عمران

مهندسی عمران:مهندسی عمران
مهندسی عمران
 • بهینه سازی تنش در تراس  Truss Optimization
 • محاسبه تنش، کرنش، تنش برشی اجسام کروی و استوانه ای
 • شبیه سازی سه بعدی پل کابلی با استفاده از نیروی متحرک روی پل
 • حل نمونه مسائل استاتیک و مقاومت مصالح بیر جانسون
 • محاسبه حداکثر تنش خمشی، گشتاور خمشی، خیز ماکزیمم و رسم نمودارها برای یک تیر بارگذاری شده
 • مساله مربوط مودهای ارتعاشی و ارتعاش طولی و عرضی تیر یک سر گیردار و ...
 • حل خرپاي 2 و 3 بعدي (پروژه المان محدود)
 • محل نصب کابل با محاسبه ضریب اطمینان و تنش بحرانی
 • تحلیل استاتیکی سازه و محاسبه تغییرات مکانی ابتدا و انتهای ستون و تحلیل سازه با بارگذاری
 • 25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

   تست

   • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

  نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

  به صفحه اول خوش آمدید