منو

مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز

مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز:آزمون هفت
مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز

 

یادگیری الکترونیکی

کوئیز7

بازبینی تلاش 1

شروع آزمون شنبه، 20 آبان 1391، 11:33 ق.ظ
خاتمه آزمون شنبه، 20 آبان 1391، 11:36 ق.ظ
مدت زمان آزمون 3 دقیقه 18 ثانیه
نمرات 6/6
نمره 5 از 5 (100%)
Question 1
نمرات: 1/1

1.تحلیل شنوندگان جزئ کدامیک ازعوامل یادگیری است؟

یك گزینه انتخاب نمایید.
صحیح
نمره برای این ارسال: 1/1.
سابقه پاسخ ها:
#عملیاتپاسخزمانامتیاز اولیهنمره
1 نمره دادن عوامل تعلیم و تربیت 1 1
2 بستن و نمره دادن عوامل تعلیم و تربیت 1 1
Question 2
نمرات: 1/1
کدام عامل از عوامل فرهنگی و اخلاقی محسوب می شود؟
یك گزینه انتخاب نمایید.
صحیح
نمره برای این ارسال: 1/1.
سابقه پاسخ ها:
#عملیاتپاسخزمانامتیاز اولیهنمره
1 نمره دادن هویت دینی ، ملی و جهانی 1 1
2 بستن و نمره دادن هویت دینی ، ملی و جهانی 1 1
Question 3
نمرات: 1/1
در بعد سازمانی کدام امور مدنظر نمی باشند؟
یك گزینه انتخاب نمایید.
صحیح
نمره برای این ارسال: 1/1.
سابقه پاسخ ها:
#عملیاتپاسخزمانامتیاز اولیهنمره
1 نمره دادن امور مدیریتی، علمی و خدمات دانشجویی 1 1
2 بستن و نمره دادن امور مدیریتی، علمی و خدمات دانشجویی 1 1
Question 4
نمرات: 1/1
در بعد ارزشیابی از کدام مورد ارزشیابی به عمل نمی آید؟
یك گزینه انتخاب نمایید.
صحیح
نمره برای این ارسال: 1/1.
سابقه پاسخ ها:
#عملیاتپاسخزمانامتیاز اولیهنمره
1 نمره دادن ارزشیابی از مدرس 1 1
2 بستن و نمره دادن ارزشیابی از مدرس 1 1
Question 5
نمرات: 1/1
مدل تولید محتوا جزء کدام یک از عوامل یادگیری الکترونیکی است؟
یك گزینه انتخاب نمایید.
صحیح
نمره برای این ارسال: 1/1.
سابقه پاسخ ها:
#عملیاتپاسخزمانامتیاز اولیهنمره
1 نمره دادن آموزشی 1 1
2 بستن و نمره دادن آموزشی 1 1
Question 6
نمرات: 1/1

کدام مرحله از مراحل مدلp3 یادگیری الکترونیکی نیست؟

یك گزینه انتخاب نمایید.
صحیح
نمره برای این ارسال: 1/1.
سابقه پاسخ ها:
#عملیاتپاسخزمانامتیاز اولیهنمره
1 نمره دادن هدفگذاری 1 1
2 بستن و نمره دادن هدفگذاری 1 1

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید