منو

نمونه سوال

نمونه سوال:نمونه سوال
نمونه سوال

مدیریت استراتژیک در ت.ا. دارای 20 سوال تستی:

1- شرکت گوگل اقدام به راه اندازی سرویس اورکات کرد، از دید کارشناسان این شرکت این اقدام درکدام بخش ماتریس بی.سی.جی. قرارمیگیرد؟

الف) گاوشیرده

ب) ستاره

ج) بیتربیتیمیشه،سگ

د) علامت سوال

 

2- محصولی که از سهم بازار کمی برخوردار است ولی رشد اقتصادی خوبی داشته در کدام قسمت ماتریس بی.سی.جی. قرارمیگیرد؟

الف) گاوشیرده

ب) ستاره

ج) بیتربیتی میشه..سگ

د) علامت سوال

 

3- KPI چیست؟

الف) یک جور آدامس است

ب) سنجه

ج) چنجه

د) شاخص های کلیدی عمل کرد

 

4- تحلیل نیروهای 6 گانه پورترچیست؟

الف) ماتریسSWOT-i

ب) همون تحلیل 5 نیرویی پورتر است ولی پیشرفته تر

ج) ابزاری جهت تعیین استراتژی

د) همه موارد

 

5- 7cs چیست؟

الف) یک برند نوشابه

ب) مدل کسب و کار

ج) یک نوع تحلیل

د) دستورالعملی جهت طراحی واسط کاربری سایت

25 نظر

  • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

    تست

    • محمد زند / 10 صبح / 5 دی 1395, / جواب

      تست

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

به صفحه اول خوش آمدید